Romarbrevet 9:4

De är israeliter, de har:
    barnaskapet [Gud kallar Israel sin förstfödde son, se 2 Mos 4:22]
    och härligheten (Guds närvaro)
        [Gud ledde dem genom öknen med eldstoden och molnstoden, se 2 Mos 13:21]
    och förbunden [till Abraham, 1 Mos 15:18, och till folket 2 Mos 19:5]
    och givandet av undervisningen ("laggivningen" – gr. nomothesia)
        [Syftar både på Moseböckerna (Torah) och händelserna på Sinai berg.]
    och tempelgudstjänsten [Heb 9:1]
    och löftena [om beskydd, fred och välgång].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἵτινές   εἰσιν   Ἰσραηλῖται,   ὧν   ἡ   υἱοθεσία   καὶ   ἡ   δόξα   καὶ   αἱ   διαθῆκαι   καὶ   ἡ   νομοθεσία   καὶ   ἡ   λατρεία   καὶ   αἱ   ἐπαγγελίαι,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3748 οἵτινές som, vilken who R-NPM
G1510 εἰσιν är are V-PAI-3P
G2475 Ἰσραηλῖται, israelit Israelites, N-NPM-PG
G3739 ὧν vem whose [is] R-GPM
G3588 denna, denne the T-NSF
G5206 υἱοθεσία barnaskap, adoption divine adoption as sons, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1391 δόξα härlighet, prakt, heder glory, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1242 διαθῆκαι förbund, testamente covenants, N-NPF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G3548 νομοθεσία lagen lawgiving, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2999 λατρεία tjänst, gudstjänst service, N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 αἱ denna, denne the T-NPF
G1860 ἐπαγγελίαι, löfte promises; N-NPF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.