Romarbrevet 9:33

precis som det står skrivet: Se, jag lägger i Sion en stötesten
    och en klippa till fall. [Jes 8:14]
Men den som tror (litar, förtröstar) på honom
    ska inte stå där med skam (bli besviken). [Jes 28:16]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   γέγραπται·   ἰδοὺ   τίθημι   ἐν   Σιὼν   λίθον   προσκόμματος   καὶ   πέτραν   σκανδάλου,   καὶ   πᾶς   ὁ   πιστεύων   ἐπ᾽   αὐτῷ   οὐ   καταισχυνθήσεται.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G1125 γέγραπται· skriva it has been written: V-RPI-3S
G2400 ἰδοὺ se Behold INJ
G5087 τίθημι sätta, lägga I lay V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4622 Σιὼν Sion Zion N-DSF-L
G3037 λίθον sten a stone N-ASM
G4348 προσκόμματος stötesten of stumbling, N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4073 πέτραν klippa a rock N-ASF
G4625 σκανδάλου, stötesten of offense; N-GSN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3956 πᾶς alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter everyone A-NSM
G3588 denna, denne who T-NSM
G4100 πιστεύων att tro is believing V-PAP-NSM
G1909 ἐπ᾽ på, i, till on PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3756 οὐ inte never PRT-N
G2617 καταισχυνθήσεται.¶ skämmas, förödmjuka, vanära will be put to shame.” V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.