Romarbrevet 9:29

Jesaja har också förutsagt: Hade inte Herren Sebaot lämnat kvar några ättlingar åt oss,
    då hade vi blivit som Sodom, vi hade liknat Gomorra. [Jes 1:9]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

καὶ   καθὼς   προείρηκεν   Ἠσαΐας·   εἰ   μὴ   κύριος   σαβαὼθ   ἐγκατέλιπεν   ἡμῖν   σπέρμα,   ὡς   Σόδομα   ἂν   ἐγενήθημεν   καὶ   ὡς   Γόμορρα   ἂν   ὡμοιώθημεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också And, CONJ
G2531 καθὼς som, så som as CONJ
G4280 προείρηκεν förutsäga, säga på förhand has foretold V-RAI-3S
G2268 Ἠσαΐας· Jesaja Isaiah: N-NSM-P
G1487 εἰ om, huruvida unless COND
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G2962 κύριος Herren, herre [the] Lord N-NSM
G4519 σαβαὼθ Sebaot of Hosts N-GPM-T
G1459 ἐγκατέλιπεν överge, lämna had left V-2AAI-3S
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G4690 σπέρμα, frö, avkomma descendants, N-ASN
G5613 ὡς som like CONJ
G4670 Σόδομα Sodom Sodom N-NPN-L
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then PRT
G1096 ἐγενήθημεν vara, ske, bli, bli gjort, komma we should have become, V-2AOI-1P
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G5613 ὡς som like CONJ
G1116 Γόμορρα Gomorra Gomorrah N-NSF-L
G0302 ἂν Vem som helst, vad som helst, var som helst, vilket som helst then would PRT
G3666 ὡμοιώθημεν.¶ likna, bli lik we have been made.” V-API-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.