Romarbrevet 9:28

Snabbt och slutgiltigt ska Herren hålla räkenskap på jorden."


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λόγον   γὰρ   συντελῶν   καὶ   συντέμνων   ἐν   δικαιοσύνῃ   ὅτι   λόγον   συντετμημένον   ποιήσει   κύριος   ἐπὶ   τῆς   γῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3056 λόγον ord, tal [The] sentence N-ASM
G1063 γὰρ för for CONJ
G4931 συντελῶν avsluta, fullfölja, göra klart concluding V-PAP-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G4932 συντέμνων att göra något snabbt, förkorta bringing swiftly, V-PAP-NSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1343 δικαιοσύνῃ rättfärdighet righteousness N-DSF
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3056 λόγον ord, tal word N-ASM
G4932 συντετμημένον att göra något snabbt, förkorta brought swiftly, V-RPP-ASM
G4160 ποιήσει göra will perform [the] V-FAI-3S
G2962 κύριος Herren, herre Lord N-NSM
G1909 ἐπὶ på, i, till upon PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1093 γῆς. jorden, land, marken, trakten earth.” N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.