Romarbrevet 9:27

Jesaja ropar om Israel: "Även om Israels barn vore talrika som havets sand, ska bara en rest bli frälst.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἠσαΐας   δὲ   κράζει   ὑπὲρ   τοῦ   Ἰσραήλ·   ἐὰν   ᾖ   ὁ   ἀριθμὸς   τῶν   υἱῶν   Ἰσραὴλ   ὡς   ἡ   ἄμμος   τῆς   θαλάσσης,   τὸ   ὑπόλειμμα   σωθήσεται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2268 Ἠσαΐας Jesaja Isaiah N-NSM-P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även also CONJ
G2896 κράζει skrika, ropa cries out V-PAI-3S
G5228 ὑπὲρ för concerning PREP
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2474 Ἰσραήλ· Israel Israel: N-GSM-L
G1437 ἐὰν om Though COND
G1510 är shall be V-PAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0706 ἀριθμὸς antal number N-NSM
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G5207 υἱῶν son, ättling sons N-GPM
G2474 Ἰσραὴλ Israel of Israel N-GSM-L
G5613 ὡς som as CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G0285 ἄμμος sand sand N-NSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2281 θαλάσσης, sjö sea, N-GSF
G3588 τὸ denna, denne [only] the T-NSN
G9577 ὑπόλειμμα vestige N-NSN
G4982 σωθήσεται· frälsa, hela will be saved. V-FPI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.