Romarbrevet 9:24

[Fram till nu har Paulus talat i mer generella termer. Nu inkluderar han sig själv och brevets mottagare, troende judar och hedningar i Rom.]

Till att vara sådana [barmhärtighetens kärl, vers 23] har han kallat oss, inte bara från judarna [Isak och Jakob, se vers 6‑13] utan också från hednafolken.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὓς   καὶ   ἐκάλεσεν   ἡμᾶς   οὐ   μόνον   ἐξ   Ἰουδαίων   ἀλλὰ   καὶ   ἐξ   ἐθνῶν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οὓς vem whom R-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G2564 ἐκάλεσεν kalla, inbjuden He has called, V-AAI-3S
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G2453 Ἰουδαίων Jude [the] Jews, A-GPM-PG
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G1484 ἐθνῶν, hedning, folk, [the] Gentiles? N-GPN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.