Romarbrevet 9:22

Men tänk om Gud, trots att han ville visa sin vrede och uppenbara sin makt, ändå med stort tålamod har burit vredens kärl som var färdiga (själva berett sig) att förstöras?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Εἰ   δὲ   θέλων   ὁ   θεὸς   ἐνδείξασθαι   τὴν   ὀργὴν   καὶ   γνωρίσαι   τὸ   δυνατὸν   αὐτοῦ   ἤνεγκεν   ἐν   πολλῇ   μακροθυμίᾳ   σκεύη   ὀργῆς   κατηρτισμένα   εἰς   ἀπώλειαν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 Εἰ om, huruvida What if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2309 θέλων vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja desiring V-PAP-NSM
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God N-NSM
G1731 ἐνδείξασθαι visa to show V-AMN
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G3709 ὀργὴν vredesdomen, vrede wrath N-ASF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1107 γνωρίσαι låtit veta, göra känd, to make known V-AAN
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1415 δυνατὸν möjligt, förmå, mäktig, stark, kraft power A-ASN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of Him, P-GSM
G5342 ἤνεγκεν bära bore V-AAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom with PREP
G4183 πολλῇ många, stor much A-DSF
G3115 μακροθυμίᾳ tålamod, långmodighet (stort tålamod över tid) patience, N-DSF
G4632 σκεύη kärl, vara, ägodel, redskap [the] vessels N-APN
G3709 ὀργῆς vredesdomen, vrede of wrath, N-GSF
G2675 κατηρτισμένα bereda, avhjälpa, ordna, färdig för, fullborda fitted V-RPP-APN
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G0684 ἀπώλειαν, fördärv, slöseri, destruction, N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.