Romarbrevet 9:21

Har inte krukmakaren den rätten över leran att av samma klump göra ett kärl för hedrande ändamål och ett annat för mindre hedrande?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἢ   οὐκ   ἔχει   ἐξουσίαν   ὁ   κεραμεὺς   τοῦ   πηλοῦ   ἐκ   τοῦ   αὐτοῦ   φυράματος   ποιῆσαι   ὃ   μὲν   εἰς   τιμὴν   σκεῦος   ὃ   δὲ   εἰς   ἀτιμίαν;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller Or CONJ
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G2192 ἔχει ha, vara, behöva has V-PAI-3S
G1849 ἐξουσίαν makt, auktoritet authority N-ASF
G3588 denna, denne the T-NSM
G2763 κεραμεὺς krukmakare potter N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne over the T-GSM
G4081 πηλοῦ lera clay, N-GSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det same P-GSN
G5445 φυράματος klump lump N-GSN
G4160 ποιῆσαι göra to make V-AAN
G3739 vem one R-ASN
G3303 μὲν indeed PRT
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G5092 τιμὴν pris, heder honor N-ASF
G4632 σκεῦος kärl, vara, ägodel, redskap vessel, N-ASN
G3739 vem one R-ASN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot unto PREP
G0819 ἀτιμίαν;¶ vanära, skamlig, vidrig dishonor? N-ASF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.