Romarbrevet 9:20

Du människa, vem är då du som ifrågasätter Gud? Det som formas kan väl inte säga till den som formar det: Varför gjorde du mig sådan?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὦ   ἄνθρωπε,   μενοῦνγε,   σὺ   τίς   εἶ   ὁ   ἀνταποκρινόμενος   τῷ   θεῷ;   μὴ   ἐρεῖ   τὸ   πλάσμα   τῷ   πλάσαντι·   τί   με   ἐποίησας   οὕτως;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5599 O O INJ
G0444 ἄνθρωπε, människa man, N-VSM
G3304 μενοῦνγε, ja snarare, nej men, jodå, ja utan tvekan but rather, PRT
G4771 σὺ du, ni, er you P-2NS
G5101 τίς vad, vilken, vem who I-NSM
G1510 εἶ är are V-PAI-2S
G3588 denna, denne who T-NSM
G0470 ἀνταποκρινόμενος svara, ifrågasätta, gå till rätta med is answering against V-PNP-NSM
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ; Gud to God? N-DSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G2036 ἐρεῖ säga, tala, bud will say V-FAI-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4110 πλάσμα Det som formas thing formed N-NSN
G3588 τῷ denna, denne to the [One] T-DSM
G4111 πλάσαντι· forma having formed [it], V-AAP-DSM
G5101 τί vad, vilken, vem Why I-ASN
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G4160 ἐποίησας göra did you make V-AAI-2S
G3779 οὕτως; så, således, till och med så, på detta vis, likaså, på detta sätt like this?” ADV
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.