Romarbrevet 9:2

att jag har stor sorg och ständig vånda i mitt hjärta.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   λύπη   μοί   ἐστιν   μεγάλη   καὶ   ἀδιάλειπτος   ὀδύνη   τῇ   καρδίᾳ   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3077 λύπη sorg, vånda grief N-NSF
G1473 μοί jag, mig, min, mitt to me P-1DS
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G3173 μεγάλη stor great, A-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0088 ἀδιάλειπτος ständig, unceasing A-NSF
G3601 ὀδύνη sorg sorrow N-NSF
G3588 τῇ denna, denne in the T-DSF
G2588 καρδίᾳ hjärta, brustet hjärta heart N-DSF
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.