Romarbrevet 9:18

Alltså är han barmhärtig mot vem han vill och förhärdar vem han vill.

[Bibeln är tydlig med att farao själv förhärdar sitt hjärta, se 7:14, 22 och 9:34. På samma sätt som Gud "utlämnar" i Rom 1:26 sker förhärdandet som en konsekvens av att en person aktivt tagit avstånd från Gud.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρα   οὖν   ὃν   θέλει   ἐλεεῖ,   ὃν   δὲ   θέλει   σκληρύνει.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then, CONJ
G3739 ὃν vem to whom R-ASM
G2309 θέλει vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja He wants, V-PAI-3S
G1653 ἐλεεῖ, förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande He shows mercy; V-PAI-3S
G3739 ὃν vem whom R-ASM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2309 θέλει vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja He wants, V-PAI-3S
G4645 σκληρύνει.¶ förhärda He hardens. V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.