Romarbrevet 9:17

Skriften [Gud] säger ju till farao: "Just därför lät jag dig uppstå, för att visa min makt på dig och för att mitt namn skulle förkunnas över hela jorden." [2 Mos 9:16]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

λέγει   γὰρ   ἡ   γραφὴ   τῷ   Φαραὼ   ὅτι   εἰς   αὐτὸ   τοῦτο   ἐξήγειρά   σε   ὅπως   ἐνδείξωμαι   ἐν   σοὶ   τὴν   δύναμίν   μου   καὶ   ὅπως   διαγγελῇ   τὸ   ὄνομά   μου   ἐν   πάσῃ   τῇ   γῇ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3004 λέγει sa, säga, tala, kalla Says V-PAI-3S
G1063 γὰρ för for CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G1124 γραφὴ skrifterna Scripture N-NSF
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G5328 Φαραὼ farao to Pharaoh N-DSM-T
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot For PREP
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det this very P-ASN
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de therefore D-ASN
G1825 ἐξήγειρά låta uppstå (komma till makt), uppväcka I have raised up V-AAI-1S
G4771 σε du, ni, er you, P-2AS
G3704 ὅπως för att so that CONJ
G1731 ἐνδείξωμαι visa I may show V-AMS-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4771 σοὶ du, ni, er you P-2DS
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1411 δύναμίν kraft, kraftgärning, styrka, mirakel, kraft power N-ASF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3704 ὅπως för att that CONJ
G1229 διαγγελῇ predika, tillkännage, förkunna may be declared V-2APS-3S
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G3686 ὄνομά namn name N-ASN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of Me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3956 πάσῃ alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-DSF
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G1093 γῇ. jorden, land, marken, trakten earth.” N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.