Romarbrevet 9:16

Det [att Gud utväljer någon] beror alltså inte på [den] människans vilja eller egen strävan (löpning), utan på Guds barmhärtighet.

[Strävan är gr. trecho som ordagrant är "att löpa" – dvs. att själv sträva, se 1 Kor 9:24. Kan syfta på det andra exemplet i vers 10‑13 där Esau "sprang" och jagade ute i markerna medan Jakob var hemma, se 1 Mos 25:27.]


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρα   οὖν   οὐ   τοῦ   θέλοντος   οὐδὲ   τοῦ   τρέχοντος   ἀλλὰ   τοῦ   ἐλεῶντος   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then, CONJ
G3756 οὐ inte [it is] not PRT-N
G3588 τοῦ denna, denne of the [one who is] T-GSM
G2309 θέλοντος vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja willing, V-PAP-GSM
G3761 οὐδὲ inte heller nor CONJ-N
G3588 τοῦ denna, denne of the [one who is] T-GSM
G5143 τρέχοντος springa running, V-PAP-GSM
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G3588 τοῦ denna, denne of the [one who is] T-GSM
G1653 ἐλεῶντος förbarma sig, få barmhärtighet, visa barmhärtighet, ha medlidande showing mercy, V-PAP-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.