Romarbrevet 9:14

Vad ska vi då säga? Finns det orättfärdighet hos Gud?

Absolut inte!


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Τί   οὖν   ἐροῦμεν;   μὴ   ἀδικία   παρὰ   τῷ   θεῷ;   μὴ   γένοιτο.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2036 ἐροῦμεν; säga, tala, bud will we say? V-FAI-1P
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Not PRT-N
G0093 ἀδικία orättfärdighet injustice N-NSF
G3844 παρὰ av, för, från, på with PREP
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ; Gud God [is there]? N-DSM
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen Never PRT-N
G1096 γένοιτο. vara, ske, bli, bli gjort, komma might it be! V-2ADO-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.