Romarbrevet 9:11

Innan barnen var födda och varken hade gjort gott eller ont,


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

μήπω   γὰρ   γεννηθέντων   μηδὲ   πραξάντων   τι   ἀγαθὸν   ἢ   φαῦλον,   ἵνα   ἡ   κατ᾽   ἐκλογὴν   πρόθεσις   τοῦ   θεοῦ   μένῃ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3380 μήπω förrän not yet ADV
G1063 γὰρ för for CONJ
G1080 γεννηθέντων födde having been born, V-APP-GPM
G3366 μηδὲ varken, inte heller, eller, inte, inte än nor CONJ-N
G4238 πραξάντων göra, utföra having done V-AAP-GPM
G5100 τι något, någon, några anything X-ASN
G0018 ἀγαθὸν god, glädjefylld good A-ASN
G2228 eller, än, antingen, annars, inte heller or CONJ
G5337 φαῦλον, ond evil, A-ASN
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G3588 denna, denne the T-NSF
G2596 κατ᾽ enligt, mot, i according to PREP
G1589 ἐκλογὴν välja election N-ASF
G4286 πρόθεσις syfte, skådebröd purpose N-NSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3306 μένῃ, stanna, bo, may stand, V-PAS-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.