Romarbrevet 9:10

[Någon kanske kan invända att löftet gällde ju Isak, eftersom han var Saras barn. I nästa exempel tar han därför upp Rebecka som var Isaks enda fru. Här utväljer Gud den yngre tvillingen innan de ens är födda och har varken gjort gott eller ont.]

Men inte bara det, även Rebecka fick två söner med en och samme man, vår far Isak.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οὐ   μόνον   δέ,   ἀλλὰ   καὶ   Ῥεβέκκα   ἐξ   ἑνὸς   κοίτην   ἔχουσα   Ἰσαὰκ   τοῦ   πατρὸς   ἡμῶν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 Οὐ inte Not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only A-ASN
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then, CONJ
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4479 Ῥεβέκκα Rebecka Rebecca, N-NSF-P
G1537 ἐξ av, från, ut ur, med, på by PREP
G1520 ἑνὸς en one A-GSM
G2845 κοίτην säng, kammare conception, N-ASF
G2192 ἔχουσα ha, vara, behöva having V-PAP-NSF
G2464 Ἰσαὰκ Isak Isaac N-GSM-P
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3962 πατρὸς fader father N-GSM
G1473 ἡμῶν· jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.