Romarbrevet 9:1

Jag talar sanning i den Smorde (Messias, Kristus), jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige Ande


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀλήθειαν   λέγω   ἐν   Χριστῷ,   οὐ   ψεύδομαι,   συμμαρτυρούσης   μοι   τῆς   συνειδήσεώς   μου   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0225 Ἀλήθειαν sanning [The] truth N-ASF
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I speak V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G5547 Χριστῷ, den smorde, Kristus Christ. N-DSM-T
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G5574 ψεύδομαι, ljuga I am lying, V-PNI-1S
G4828 συμμαρτυρούσης vittna while is bearing witness V-PAP-GSF
G1473 μοι jag, mig, min, mitt with me P-1DS
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4893 συνειδήσεώς samvete conscience N-GSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ, helig, helgedom Holy, A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.