Romarbrevet 9:1

Jag talar sanning i den Smorde (Messias, Kristus), jag ljuger inte. Mitt samvete betygar i den helige Ande


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἀλήθειαν   λέγω   ἐν   Χριστῷ,   οὐ   ψεύδομαι,   συμμαρτυρούσης   μοι   τῆς   συνειδήσεώς   μου   ἐν   πνεύματι   ἁγίῳ,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0225 Ἀλήθειαν sanning [The] truth N-ASF
G3004 λέγω sa, säga, tala, kalla I speak V-PAI-1S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ, den smorde, Kristus Christ. N-DSM-T
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G5574 ψεύδομαι, ljuga I am lying, V-PNI-1S
G4828 συμμαρτυρούσης vittna while is bearing witness V-PAP-GSF
G1473 μοι jag, mig, min, mitt with me P-1DS
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G4893 συνειδήσεώς samvete conscience N-GSF
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me P-1GS
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in [the] PREP
G4151 πνεύματι Ande Spirit N-DSN
G0040 ἁγίῳ, helig Holy, A-DSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.