Romarbrevet 8:36

Som det även står skrivet [Ps 44:23]: På grund av dig [vår tro på dig Gud] blir vi dödade hela dagen [är våra liv i ständig fara],
    vi räknas (ses i människors ögon) som slaktfår.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

καθὼς   γέγραπται   ὅτι   ἕνεκεν   σοῦ   θανατούμεθα   ὅλην   τὴν   ἡμέραν,   ἐλογίσθημεν   ὡς   πρόβατα   σφαγῆς.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G2531 καθὼς som, så som As CONJ
G1125 γέγραπται skriva it has been written V-RPI-3S
G3754 ὅτι att, eftersom that: CONJ
G1752 ἕνεκεν skull, av en orsak For the sake PREP
G4771 σοῦ du, ni, er of you, P-2GS
G2289 θανατούμεθα utlämna till att dödas, döda, dödats we face death V-PPI-1P
G3650 ὅλην alla, hela, varje stund, allihop, genom hela all A-ASF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G2250 ἡμέραν, dag, daglig day; N-ASF
G3049 ἐλογίσθημεν mena, tillräkna, räkna, se som we were regarded V-API-1P
G5613 ὡς som as CONJ
G4263 πρόβατα får sheep N-NPN
G4967 σφαγῆς. slakt of slaughter.” N-GSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.