Romarbrevet 8:21

att även skapelsen ska befrias från förfallets (fördärvets, förgängelsens) slaveri och nå fram till Guds barns härliga frihet (den frihet som tillhör Guds barns härlighet).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτι   καὶ   αὐτὴ   ἡ   κτίσις   ἐλευθερωθήσεται   ἀπὸ   τῆς   δουλείας   τῆς   φθορᾶς   εἰς   τὴν   ἐλευθερίαν   τῆς   δόξης   τῶν   τέκνων   τοῦ   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτὴ honom, dem, henne, den, det itself P-NSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G2937 κτίσις skapade, skapelsen, ordning creation N-NSF
G1659 ἐλευθερωθήσεται göra fri, befria will be set free V-FPI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1397 δουλείας slaveri, slavok bondage N-GSF
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G5356 φθορᾶς förgängelse of decay, N-GSF
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot into PREP
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G1657 ἐλευθερίαν frihet freedom N-ASF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G1391 δόξης härlighet, ära, prakt, heder, anseende glory N-GSF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPN
G5043 τέκνων barn children N-GPN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.