Romarbrevet 8:20

Skapelsen (naturen) blev ju lagd under förgängelsen [utsattes för ett tillstånd av tomhet – utan mål och mening], inte frivilligt utan genom honom som lade den därunder [Gud tillät det ske] i hopp [i förväntan och tillförsikt] om


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

τῇ   γὰρ   ματαιότητι   ἡ   κτίσις   ὑπετάγη,   οὐχ   ἑκοῦσα   ἀλλὰ   διὰ   τὸν   ὑποτάξαντα,   ἐφ᾽   ἑλπίδι  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῇ denna, denne To the T-DSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G3153 ματαιότητι förgängelse futility, N-DSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G2937 κτίσις skapade, skapelsen, ordning creation N-NSF
G5293 ὑπετάγη, underordna was subjected, V-2API-3S
G3756 οὐχ inte not PRT-N
G1635 ἑκοῦσα av egen vilja, frivilligt willingly, A-NSF
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G1223 διὰ genom, för, med, därför because of PREP
G3588 τὸν denna, denne the [One] T-ASM
G5293 ὑποτάξαντα, underordna having subjected [it], V-2AAP-ASM
G1909 ἐφ᾽ på, i, till in PREP
G1680 ἑλπίδι hopp, tro hope N-DSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.