Romarbrevet 8:13

Om ni lever efter köttet kommer ni att dö. Men om ni genom Anden dödar kroppens gärningar kommer ni att leva.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   γὰρ   κατὰ   σάρκα   ζῆτε,   μέλλετε   ἀποθνῄσκειν·   εἰ   δὲ   πνεύματι   τὰς   πράξεις   τοῦ   σώματος   θανατοῦτε,   ζήσεσθε.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1063 γὰρ för for CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G2198 ζῆτε, leva, levande you live, V-PAI-2P
G3195 μέλλετε ska, borde, skulle vilja, att komma, ämna you are about V-PAI-2P
G0599 ἀποθνῄσκειν· dö, omkomma, vara död, döende to die; V-PAN
G1487 εἰ om, huruvida if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G4151 πνεύματι Ande by [the] Spirit N-DSN
G3588 τὰς denna, denne the T-APF
G4234 πράξεις gärning deeds N-APF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4983 σώματος kropp body N-GSN
G2289 θανατοῦτε, utlämna till att dödas, döda, dödats you put to death, V-PAI-2P
G2198 ζήσεσθε. leva, levande you will live. V-FDI-2P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.