Romarbrevet 8:8

De som lever i köttet kan inte behaga Gud.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   δὲ   ἐν   σαρκὶ   ὄντες   θεῷ   ἀρέσαι   οὐ   δύνανται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4561 σαρκὶ kött flesh N-DSF
G1510 ὄντες är being, V-PAP-NPM
G2316 θεῷ Gud God N-DSM
G0700 ἀρέσαι behaga, gillade to please V-AAN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G1410 δύνανται· kan, kan inte are able. V-PNI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.