Romarbrevet 8:6

Köttets sinne är död, men Andens sinne är liv och frid.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τὸ   γὰρ   φρόνημα   τῆς   σαρκὸς   θάνατος,   τὸ   δὲ   φρόνημα   τοῦ   πνεύματος   ζωὴ   καὶ   εἰρήνη.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τὸ denna, denne The T-NSN
G1063 γὰρ för for CONJ
G5427 φρόνημα sinne mind N-NSN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh N-GSF
G2288 θάνατος, död [is] death; N-NSM
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även but CONJ
G5427 φρόνημα sinne mind N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit, N-GSN
G2222 ζωὴ liv, livstid life N-NSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1515 εἰρήνη. frid peace, N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.