Romarbrevet 8:5

För de som är av köttet [de som lever efter den mänskliga syndfulla naturens sätt] tänker på [har en förståelse och agerar efter allt] det som hör till köttet, men de som är av Anden tänker på [allt] det som hör till Anden.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οἱ   γὰρ   κατὰ   σάρκα   ὄντες   τὰ   τῆς   σαρκὸς   φρονοῦσιν   οἱ   δὲ   κατὰ   πνεῦμα   τὰ   τοῦ   πνεύματος.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 οἱ denna, denne Those T-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G1510 ὄντες är being, V-PAP-NPM
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G4561 σαρκὸς kött flesh N-GSF
G5426 φρονοῦσιν tänka mind; V-PAI-3P
G3588 οἱ denna, denne those T-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4151 πνεῦμα Ande Spirit, N-ASN
G3588 τὰ denna, denne the things T-APN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος. Ande Spirit. N-GSN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.