Romarbrevet 8:39

varken någonting upphöjt [världen ovanför, något övernaturligt],
    eller något djup [makter i den mörka och onda världen, helvetets krafter],
    eller något annat skapat [djur, människor, universum, eller mänskliga skapade myndigheter, ordningar, strukturer] [inget av detta] ska kunna skilja oss från Guds utgivande kärlek, som är i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus, vår Herre.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὔτε   ὕψωμα   οὔτε   βάθος   οὔτε   τις   κτίσις   ἑτέρα   δυνήσεται   ἡμᾶς   χωρίσαι   ἀπὸ   τῆς   ἀγάπης   τοῦ   θεοῦ   τῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   τῷ   κυρίῳ   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G5313 ὕψωμα något upphöjt height, N-NSN
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G0899 βάθος djup depth, N-NSN
G3777 οὔτε varken, inte heller nor CONJ-N
G5100 τις något, någon, några any X-NSF
G2937 κτίσις skapade, skapelsen, ordning created thing N-NSF
G2087 ἑτέρα annan, den andre, annan sak, vissa other, A-NSF
G1410 δυνήσεται kan, kan inte will be able V-FDI-3S
G1473 ἡμᾶς jag, mig, min, mitt us P-1AP
G5563 χωρίσαι separera to separate V-AAN
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G0026 ἀγάπης kärlek love N-GSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G2962 κυρίῳ Herren, herre Lord N-DSM
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.