Romarbrevet 8:37

[Skulle något av detta kunna skilja oss från Jesu kärlek?] Nej, i allt detta vinner vi en överlägsen seger [är vi mer än segrare genom att vi, förutom den triumferande segern, också ger ära till Gud, välsignelse till andra och oss själva], genom honom som har älskat oss [med sin osjälviska, utgivande och rättfärdiga kärlek].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀλλ᾽   ἐν   τούτοις   πᾶσιν   ὑπερνικῶμεν   διὰ   τοῦ   ἀγαπήσαντος   ἡμᾶς·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0235 ἀλλ᾽ men But CONJ
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3778 τούτοις detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things D-DPN
G3956 πᾶσιν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all, A-DPN
G5245 ὑπερνικῶμεν vara mer än segrare we more than conquer V-PAI-1P
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the [One who] T-GSM
G0025 ἀγαπήσαντος älska having loved V-AAP-GSM
G1473 ἡμᾶς· jag, mig, min, mitt us. P-1AP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.