Romarbrevet 8:34

Vem är den som dömer? [Det är Jesus som har all auktoritet och är den som ska döma alla människor en dag.] Den Smorde (Messias, Kristus) är den som har dött, och ännu viktigare, har uppstått från de döda, han sitter nu på Guds högra sida och vädjar (ber ständigt, manar gott) för oss.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τίς   ὁ   κατακρινῶν;   Χριστὸς   Χριστὸς   ὁ   ἀποθανὼν   μᾶλλον   δὲ   καὶ   ἐγερθείς   ἐγερθείς   ἐγερθείς   ὃς   καί   ἐστιν   ἐν   δεξιᾷ   τοῦ   θεοῦ,   ὃς   καὶ   ἐντυγχάνει   ὑπὲρ   ἡμῶν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 τίς vad, vilken, vem Who [is] I-NSM
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G2632 κατακρινῶν; döma, fördöma condemning? V-PAP-NSM
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus [For it is] Christ N-NSM-T
G5547 Χριστὸς den smorde, Kristus [For it is] Christ N-NSM-T
G3588 denna, denne the [one] T-NSM
G0599 ἀποθανὼν dö, omkomma, vara död, döende having died, V-2AAP-NSM
G3123 μᾶλλον mer, hellre, i stället rather ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1453 ἐγερθείς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having been raised up, V-APP-NSM
G1453 ἐγερθείς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having been raised up, V-APP-NSM
G1453 ἐγερθείς vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having been raised up, V-APP-NSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2532 καί och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1510 ἐστιν är is V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom at [the] PREP
G1188 δεξιᾷ höger hand, höger, höger sida right hand A-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ, Gud of God, N-GSM
G3739 ὃς vem who R-NSM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1793 ἐντυγχάνει vädjar, vända sig till is interceding V-PAI-3S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1473 ἡμῶν.¶ jag, mig, min, mitt us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.