Romarbrevet 8:32

Han som inte ens skonade sin egen Son utan utlämnade honom (tillät honom bli dödad) för oss alla, skulle han inte med honom också fritt ge oss allt annat?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅς   γε   τοῦ   ἰδίου   υἱοῦ   οὐκ   ἐφείσατο,   ἀλλ᾽   ὑπὲρ   ἡμῶν   πάντων   παρέδωκεν   αὐτόν,   πῶς   οὐχὶ   καὶ   σὺν   αὐτῷ   τὰ   πάντα   ἡμῖν   χαρίσεται;¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 ὅς vem He who R-NSM
G1065 γε ändå, likväl, utan tvivel indeed PRT
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2398 ἰδίου hans egna, deras egen, i enrum, din egen, hans, egen [his] own A-GSM
G5207 υἱοῦ son, ättling Son N-GSM
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G5339 ἐφείσατο, skona spared, V-ADI-3S
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt us P-1GP
G3956 πάντων alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-GPM
G3860 παρέδωκεν överlämna gave up V-AAI-3S
G0846 αὐτόν, honom, dem, henne, den, det Him, P-ASM
G4459 πῶς hur how PRT-I
G3780 οὐχὶ inte, nej not PRT-N
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4862 σὺν med with PREP
G0846 αὐτῷ honom, dem, henne, den, det Him, P-DSM
G3588 τὰ denna, denne things T-APN
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-APN
G1473 ἡμῖν jag, mig, min, mitt us P-1DP
G5483 χαρίσεται;¶ ge will He grant? V-FDI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.