Romarbrevet 8:31

Vad ska vi nu säga om allt detta? Om Gud är för oss, vem kan vara emot oss?


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Τί   οὖν   ἐροῦμεν   πρὸς   ταῦτα;   εἰ   ὁ   θεὸς   ὑπὲρ   ἡμῶν,   τίς   καθ᾽   ἡμῶν;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5101 Τί vad, vilken, vem What I-ASN
G3767 οὖν därför, då, följaktligen then CONJ
G2036 ἐροῦμεν säga, tala, bud will we say V-FAI-1P
G4314 πρὸς till to PREP
G3778 ταῦτα; detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these things? D-APN
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G3588 denna, denne T-NSM
G2316 θεὸς Gud God [is] N-NSM
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1473 ἡμῶν, jag, mig, min, mitt us, P-1GP
G5101 τίς vad, vilken, vem who [can be] I-NSM
G2596 καθ᾽ enligt, mot, i against PREP
G1473 ἡμῶν; jag, mig, min, mitt us? P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.