Romarbrevet 8:30

Dem han förutbestämt [att de skulle ta emot Jesus och formas efter hans avbild],
    har han även kallat,
och dem han kallat,
    har han även förklarat rättfärdiga,
och dem han förklarat rättfärdiga,
    har han även skänkt sin härlighet (dem reser han upp till en högre standard).


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

οὓς   δὲ   προώρισεν,   τούτους   καὶ   ἐκάλεσεν·   καὶ   οὓς   ἐκάλεσεν,   τούτους   καὶ   ἐδικαίωσεν·   οὓς   δὲ   ἐδικαίωσεν,   τούτους   καὶ   ἐδόξασεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3739 οὓς vem Those whom R-APM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G4309 προώρισεν, förbestämma He predestined, V-AAI-3S
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G2564 ἐκάλεσεν· kalla, inbjuden He called; V-AAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3739 οὓς vem whom R-APM
G2564 ἐκάλεσεν, kalla, inbjuden He called, V-AAI-3S
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1344 ἐδικαίωσεν· fått rätt, frias, förklaras rättfärdig He justified; V-AAI-3S
G3739 οὓς vem whom R-APM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även then CONJ
G1344 ἐδικαίωσεν, fått rätt, frias, förklaras rättfärdig He justified, V-AAI-3S
G3778 τούτους detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-APM
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G1392 ἐδόξασεν.¶ prisa, ära He glorified. V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.