Romarbrevet 8:28

Vi vet med full säkerhet att allt ständigt samverkar till det bästa för dem som:
  1. älskar Gud och
  2. är kallade efter hans syften [som har gensvarat på hans kallelse och lever i hans vilja].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

Οἴδαμεν   δὲ   ὅτι   τοῖς   ἀγαπῶσιν   τὸν   θεὸν   πάντα   συνεργεῖ   συνεργεῖ   συνεργεῖ   εἰς   ἀγαθόν,   τοῖς   κατὰ   πρόθεσιν   κλητοῖς   οὖσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1492 Οἴδαμεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta We know V-RAI-1P
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G0025 ἀγαπῶσιν älska loving V-PAP-DPM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G3956 πάντα alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all things A-APN
G4903 συνεργεῖ arbeta tillsammans works together V-PAI-3S
G4903 συνεργεῖ arbeta tillsammans works together V-PAI-3S
G4903 συνεργεῖ arbeta tillsammans works together V-PAI-3S
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G0018 ἀγαθόν, god, glädjefylld good, A-ASN
G3588 τοῖς denna, denne to those T-DPM
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4286 πρόθεσιν syfte, skådebröd [His] purpose N-ASF
G2822 κλητοῖς kallad called A-DPM
G1510 οὖσιν. är being. V-PAP-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.