Romarbrevet 8:27

Och han, som [ständigt] rannsakar (ser igenom; undersöker, utforskar) hjärtan, han vet (förstår, ser, känner till; är medveten om) vad Andens tanke är (vad Anden menar), för han vädjar (går i förbön; vädjar, medlar) [ber och manar ständigt gott] för de heliga så som Gud vill [ordagrant: "enligt Gud" – i harmoni med Guds vilja].

[Hjälper, gr. synantilambanomai används bara här och i Luk 10:40 (där Marta vädjar om sin syster Marias hjälp). Det sammansatta ordet beskriver bokstavligen någon som tillsammans (gr. sun) – på andra sidan (gr. anti) – tar tag (gr. lambano). Verbformen är medium vilket också förstärker att Anden inte tar över, utan erbjuder oss en hjälpande hand mitt i vår svaghet. Det grekiska ordet för svaghet omfattar även vår förgängliga kropp och följdverkningarna av sjukdom, se vers 20. Frasen "träder in som vår förebedjare" är i grundtexten det grekiska ordet hupererentugchano. Det används bara här i NT och betyder att Anden "över" och "mer än" – hjälper oss att träffa målet!]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   δὲ   ἐραυνῶν   τὰς   καρδίας   οἶδεν   τί   τὸ   φρόνημα   τοῦ   πνεύματος,   ὅτι   κατὰ   θεὸν   ἐντυγχάνει   ὑπὲρ   ἁγίων.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The [One] T-NSM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2045 ἐραυνῶν söka searching V-PAP-NSM
G3588 τὰς denna, denne T-APF
G2588 καρδίας hjärta, brustet hjärta hearts N-APF
G1492 οἶδεν veta, känna till, förstå, se, skåda, titta knows V-RAI-3S
G5101 τί vad, vilken, vem what [is] I-ASN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G5427 φρόνημα sinne mindset N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος, Ande Spirit, N-GSN
G3754 ὅτι att, eftersom because CONJ
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G2316 θεὸν Gud God, N-ASM
G1793 ἐντυγχάνει vädjar, vända sig till He intercedes V-PAI-3S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G0040 ἁγίων.¶ helig [the] saints. A-GPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.