Romarbrevet 8:26

På samma sätt [som både skapelsen och vi suckar, se vers 22‑23] hjälper (undsätter) ju också Anden oss [när han går med och stöttar precis där det behövs] i vår svaghet (bräcklighet, skörhet). För vi vet inte (har inte vetat) exakt vad vi borde be om (hur vi lämpligast bör be). Men Anden själv [träder in och] ber (går i förbön; vädjar, medlar) för oss med outsägliga suckar [som inga ord kan uttrycka].


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὡσαύτως   δὲ   καὶ   τὸ   πνεῦμα   συναντιλαμβάνεται   τῇ   ἀσθενείᾳ   ἡμῶν·   τὸ   γὰρ   τί   προσευξώμεθα   καθὸ   δεῖ   οὐκ   οἴδαμεν,   ἀλλ᾽   αὐτὸ   τὸ   πνεῦμα   ὑπερεντυγχάνει   ὑπὲρ   ἡμῶν   στεναγμοῖς   ἀλαλήτοις·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5615 ὡσαύτως likadant Likewise ADV
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also, CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G4878 συναντιλαμβάνεται hjälpa joins to help V-PNI-3S
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G0769 ἀσθενείᾳ svaghet, åkomma, sjuklighet weakness N-DSF
G1473 ἡμῶν· jag, mig, min, mitt of us; P-1GP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G5101 τί vad, vilken, vem things which I-ASN
G4336 προσευξώμεθα be we may pray for V-ADS-1P
G2526 καθὸ i enlighet med, ju mer as CONJ
G1210 δεῖ binda it behooves, V-PAI-3S
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1492 οἴδαμεν, veta, känna till, förstå, se, skåda, titta we know, V-RAI-1P
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det Himself P-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G5241 ὑπερεντυγχάνει träda in för makes intercession, V-PAI-3S
G5228 ὑπὲρ för for PREP
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G4726 στεναγμοῖς suck with groanings N-DPM
G0215 ἀλαλήτοις· outsäglig inexpressible. A-DPM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.