Romarbrevet 8:24

För i hoppet [med den förväntansfulla förvissningen om att kroppen ska befrias] blev vi frälsta (räddade, befriade, helade, upprättade). Men ett hopp som man ser [uppfyllt] är inget hopp, för hur kan någon hoppas på något han redan ser?


Grekiska texten Nestle-Aland 28

τῇ   γὰρ   ἐλπίδι   ἐσώθημεν·   ἐλπὶς   δὲ   βλεπομένη   οὐκ   ἔστιν   ἐλπίς·   ὃ   γὰρ   βλέπει   τίς,   τί   καὶ   ἐλπίζει;  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 τῇ denna, denne In this T-DSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G1680 ἐλπίδι hopp, tro hope N-DSF
G4982 ἐσώθημεν· frälsa, hela we were saved; V-API-1P
G1680 ἐλπὶς hopp, tro hope N-NSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0991 βλεπομένη se, ge akt på being seen, V-PPP-NSF
G3756 οὐκ inte not PRT-N
G1510 ἔστιν är is V-PAI-3S
G1680 ἐλπίς· hopp, tro hope; N-NSF
G3739 vem what R-ASN
G1063 γὰρ för for CONJ
G0991 βλέπει se, ge akt på sees V-PAI-3S
G5101 τίς, vad, vilken, vem any I-NSM
G5101 τί vad, vilken, vem why I-ASN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G1679 ἐλπίζει; hoppas på does he hope for? V-PAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.