Romarbrevet 8:23

Och inte bara den, utan också vi själva som har Andens förstlingsfrukt [som har fått Guds Ande som en första gåva, se 2 Kor 1:22; Ef 1:14], också vi suckar inom oss medan vi väntar [oförtrutet och välkomnande][vår] adoption (barnaskapet) – vår kropps förlossning (återlösning, befrielse).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   μόνον   δέ,   ἀλλὰ   καὶ   αὐτοὶ   τὴν   ἀπαρχὴν   τοῦ   πνεύματος   ἔχοντες   ἡμεῖς   καὶ   αὐτοὶ   ἐν   ἑαυτοῖς   στενάζομεν   υἱοθεσίαν   ἀπεκδεχόμενοι,   τὴν   ἀπολύτρωσιν   τοῦ   σώματος   ἡμῶν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G3441 μόνον endast, ensam only [so] A-ASN
G1161 δέ, men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now, CONJ
G0235 ἀλλὰ men but CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också even CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det ourselves, P-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0536 ἀπαρχὴν förstlingsfrukt firstfruit N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G2192 ἔχοντες ha, vara, behöva having, V-PAP-NPM
G1473 ἡμεῖς jag, mig, min, mitt we P-1NP
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G0846 αὐτοὶ honom, dem, henne, den, det ourselves P-NPM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1438 ἑαυτοῖς sig själv, dem själva, du själv, vi själva, hans, deras ourselves F-1DPM
G4727 στενάζομεν sucka groan, V-PAI-1P
G5206 υἱοθεσίαν barnaskap, adoption divine adoption as sons N-ASF
G0553 ἀπεκδεχόμενοι, väntar ivrigt, längtar awaiting, V-PNP-NPM
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0629 ἀπολύτρωσιν befrielse redemption N-ASF
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4983 σώματος kropp body N-GSN
G1473 ἡμῶν. jag, mig, min, mitt of us. P-1GP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.