Romarbrevet 8:2

För livets Andes lag har i den Smorde (Messias, Kristus) Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὁ   γὰρ   νόμος   τοῦ   πνεύματος   τῆς   ζωῆς   ἐν   Χριστῷ   Ἰησοῦ   ἠλευθέρωσέν   σε   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   τῆς   ἁμαρτίας   καὶ   τοῦ   θανάτου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne T-NSM
G1063 γὰρ för For CONJ
G3551 νόμος lag the law N-NSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSN
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G2222 ζωῆς liv, livstid of life N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G5547 Χριστῷ den smorde, Kristus Christ N-DSM-T
G2424 Ἰησοῦ Jesus Jesus N-DSM-P
G1659 ἠλευθέρωσέν göra fri, befria has set free V-AAI-3S
G4771 σε du, ni, er you P-2AS
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law N-GSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας synder of sin N-GSF
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2288 θανάτου. död of death. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.