Romarbrevet 8:19

För med ivrig längtan [utsträckt förväntan – som när man sträcker på huvudet för att få se det man kan ana] väntar skapelsen [oförtrutet och välkomnande] på Guds söners (barns) uppenbarelse. [De troende är redan nu Guds barn, men den härlighet som finns i detta barnaskap har ännu inte avslöjats. Det kommer först att ske då Jesus kommer tillbaka, se 1 Joh 3:2.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἡ   γὰρ   ἀποκαραδοκία   τῆς   κτίσεως   τὴν   ἀποκάλυψιν   τῶν   υἱῶν   τοῦ   θεοῦ   ἀπεκδέχεται·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3588 denna, denne The T-NSF
G1063 γὰρ för for CONJ
G0603 ἀποκαραδοκία vänta ivrigt, längtan earnest expectation N-NSF
G3588 τῆς denna, denne of the T-GSF
G2937 κτίσεως skapade, skapelsen, ordning creation, N-GSF
G3588 τὴν denna, denne the T-ASF
G0602 ἀποκάλυψιν uppenbarelse, uppenbaras revelation N-ASF
G3588 τῶν denna, denne of the T-GPM
G5207 υἱῶν son, ättling sons N-GPM
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0553 ἀπεκδέχεται· väntar ivrigt, längtar awaits. V-PNI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.