Romarbrevet 8:17

och om vi är [hans] barn, så är vi också [hans] arvingar, nämligen Guds arvingar och [därmed] medarvingar till den Smorde (Messias, Kristus), förutsatt att vi lider [tillsammans] med honom, så att vi också får bli förhärligade tillsammans [med honom].


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   τέκνα,   καὶ   κληρονόμοι·   κληρονόμοι   μὲν   θεοῦ   συγκληρονόμοι   δὲ   Χριστοῦ·   εἴπερ   συμπάσχομεν   ἵνα   καὶ   συνδοξασθῶμεν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G5043 τέκνα, barn children, N-NPN
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G2818 κληρονόμοι· arvinge heirs, N-NPM
G2818 κληρονόμοι arvinge heirs N-NPM
G3303 μὲν indeed PRT
G2316 θεοῦ Gud of God, N-GSM
G4789 συγκληρονόμοι medarvinge joint-heirs A-NPM
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även moreover CONJ
G5547 Χριστοῦ· den smorde, Kristus of Christ, N-GSM-T
G1487+G4 εἴπερ if indeed COND +CONJ
G4841 συμπάσχομεν lida med we suffer with [Him], V-PAI-1P
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4888 συνδοξασθῶμεν.¶ bli förhärligad tillsammans we shall be glorified together. V-APS-1P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.