Romarbrevet 8:16

Anden själv vittnar med (tillsammans med) vår ande att vi är Guds barn,


Grekiska texten Nestle-Aland 28

αὐτὸ   τὸ   πνεῦμα   συμμαρτυρεῖ   τῷ   πνεύματι   ἡμῶν   ὅτι   ἐσμὲν   τέκνα   θεοῦ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det Himself P-NSN
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G4828 συμμαρτυρεῖ vittna bears witness with V-PAI-3S
G3588 τῷ denna, denne the T-DSN
G4151 πνεύματι Ande spirit N-DSN
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us P-1GP
G3754 ὅτι att, eftersom that CONJ
G1510 ἐσμὲν är we are V-PAI-1P
G5043 τέκνα barn children N-NPN
G2316 θεοῦ. Gud of God. N-GSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.