Romarbrevet 8:15

För ni tog inte emot slaveriets ande för att falla tillbaka in i fruktan (vilket återigen leder till rädsla) utan ni tog emot barnaskapets Ande [som ger söners rätt], i vilken vi [ständigt] ropar [högt; vädjande efter hjälp]: "Abba (pappa)! Fader!"

[Den som tagit emot Jesus har blivit adopterad in i Guds familj, vilket innebär full rätt och fri tillgång till allt som föräldern äger. "Abba" betyder pappa på arameiska – det språk Jesus och hans lärjungar talade till vardags. De första ord ett litet barn lär sig säga är pappa och mamma, "abba" och "imma". Uttrycket "Abba Fader" visar att vi får vara Guds barn och ha en nära familjerelation till vår himmelske Fader.]


Grekiska texten Nestle-Aland 28

οὐ   γὰρ   ἐλάβετε   πνεῦμα   δουλείας   πάλιν   εἰς   φόβον,   ἀλλ᾽   ἐλάβετε   πνεῦμα   υἱοθεσίας   ἐν   ᾧ   κράζομεν·   αββα   ὁ   πατήρ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3756 οὐ inte Not PRT-N
G1063 γὰρ för for CONJ
G2983 ἐλάβετε få, ta you have received V-2AAI-2P
G4151 πνεῦμα Ande a spirit N-ASN
G1397 δουλείας slaveri, slavok of bondage N-GSF
G3825 πάλιν igen again ADV
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G5401 φόβον, rädsla fear, N-ASM
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G2983 ἐλάβετε få, ta you have received V-2AAI-2P
G4151 πνεῦμα Ande [the] Spirit N-ASN
G5206 υἱοθεσίας barnaskap, adoption of divine adoption as sons, N-GSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom by PREP
G3739 vem whom R-DSN
G2896 κράζομεν· skrika, ropa we cry, V-PAI-1P
G0005 αββα fader Abba! N-VSM-T
G3588 denna, denne O T-VSM
G3962 πατήρ. fader Father! N-VSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.