Romarbrevet 8:14

För alla som leds (drivs) av Guds Ande är Guds söner (barn).


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅσοι   γὰρ   πνεύματι   θεοῦ   ἄγονται,   οὗτοι   υἱοὶ   θεοῦ   εἰσιν.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3745 ὅσοι så länge As many as K-NPM
G1063 γὰρ för for CONJ
G4151 πνεύματι Ande by [the] Spirit N-DSN
G2316 θεοῦ Gud of God N-GSM
G0071 ἄγονται, föra, leda, gå, för fram are led, V-PPI-3P
G3778 οὗτοι detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de these D-NPM
G5207 υἱοὶ son, ättling sons N-NPM
G2316 θεοῦ Gud of God. N-GSM
G1510 εἰσιν. är are V-PAI-3P
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.