Romarbrevet 8:12

Vi har alltså skyldigheter, syskon (bröder och systrar i tron), men inte mot vår köttsliga natur så att vi ska leva efter köttet.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ἄρα   οὖν,   ἀδελφοί,   ὀφειλέται   ἐσμὲν   οὐ   τῇ   σαρκὶ   τοῦ   κατὰ   σάρκα   ζῆν·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 Ἄρα alltså, då, så, So CONJ
G3767 οὖν, därför, då, följaktligen then, CONJ
G0080 ἀδελφοί, bror, pl. bröder/syskon brothers, N-VPM
G3781 ὀφειλέται skuld, skyldig debtors N-NPM
G1510 ἐσμὲν är we are, V-PAI-1P
G3756 οὐ inte not PRT-N
G3588 τῇ denna, denne to the T-DSF
G4561 σαρκὶ kött flesh, N-DSF
G3588 τοῦ denna, denne T-GSN
G2596 κατὰ enligt, mot, i according to PREP
G4561 σάρκα kött flesh N-ASF
G2198 ζῆν· leva, levande to live. V-PAN
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.