Romarbrevet 8:11

Och om Anden från honom som uppväckte Jesus från de döda bor i er, då ska han som uppväckte den Smorde (Messias, Kristus) från de döda också göra era dödliga kroppar levande genom sin Ande som bor i er.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   τὸ   πνεῦμα   τοῦ   ἐγείραντος   τὸν   Ἰησοῦν   ἐκ   νεκρῶν   οἰκεῖ   ἐν   ὑμῖν,   ὁ   ἐγείρας   τὸν   Χριστὸν   ἐκ   νεκρῶν   Ἰησοῦν   ζῳοποιήσει   καὶ   τὰ   θνητὰ   σώματα   ὑμῶν   διὰ   τοῦ   ἐνοικοῦντος   αὐτοῦ   πνεύματος   ἐν   ὑμῖν.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3588 τὸ denna, denne the T-NSN
G4151 πνεῦμα Ande Spirit N-NSN
G3588 τοῦ denna, denne of the [One] T-GSM
G1453 ἐγείραντος vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having raised up V-AAP-GSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G3611 οἰκεῖ bo dwells V-PAI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4771 ὑμῖν, du, ni, er you, P-2DP
G3588 denna, denne the [One] T-NSM
G1453 ἐγείρας vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having raised up V-AAP-NSM
G3588 τὸν denna, denne T-ASM
G5547 Χριστὸν den smorde, Kristus Christ N-ASM-T
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G2424 Ἰησοῦν Jesus Jesus N-ASM-P
G2227 ζῳοποιήσει göra levande, ge liv will give life V-FAI-3S
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G3588 τὰ denna, denne to the T-APN
G2349 θνητὰ dödligt mortal A-APN
G4983 σώματα kropp bodies N-APN
G4771 ὑμῶν du, ni, er of you, P-2GP
G1223 διὰ genom, för, med, därför on account of PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G1774 ἐνοικοῦντος bor i dwelling V-PAP-GSN
G0846 αὐτοῦ honom, dem, henne, den, det of His P-GSM
G4151 πνεύματος Ande Spirit N-GSN
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G4771 ὑμῖν.¶ du, ni, er you. P-2DP
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.