Romarbrevet 7:4

[Låt oss tillämpa samma princip på den troende och förhållandet till lagen.] Så har också ni, mina syskon (bröder och systrar i tron), genom den Smordes (Kristi) kropp dött bort (brutalt blivit avrättade) från lagen så att ni tillhör en annan, honom som har uppstått från de döda, för att vi ska bära frukt åt Gud.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

Ὥστε,   ἀδελφοί   μου,   καὶ   ὑμεῖς   ἐθανατώθητε   τῷ   νόμῳ   διὰ   τοῦ   σώματος   τοῦ   Χριστοῦ   εἰς   τὸ   γενέσθαι   ὑμᾶς   ἑτέρῳ,   τῷ   ἐκ   νεκρῶν   ἐγερθέντι,   ἵνα   καρποφορήσωμεν   τῷ   θεῷ.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Hör gärna av dig om du vill vara med och hjälpa till.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G5620 Ὥστε, så att Likewise, CONJ
G0080 ἀδελφοί bror, pl. bröder/syskon brothers N-VPM
G1473 μου, jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också also CONJ
G4771 ὑμεῖς du, ni, er you P-2NP
G2289 ἐθανατώθητε utlämna till att dödas, döda, dödats were put to death V-API-2P
G3588 τῷ denna, denne to the T-DSM
G3551 νόμῳ lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-DSM
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSN
G4983 σώματος kropp body N-GSN
G3588 τοῦ denna, denne T-GSM
G5547 Χριστοῦ den smorde, Kristus of Christ, N-GSM-T
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot for PREP
G3588 τὸ denna, denne T-ASN
G1096 γενέσθαι vara, ske, bli, bli gjort, komma to belong V-2ADN
G4771 ὑμᾶς du, ni, er you P-2AP
G2087 ἑτέρῳ, annan, den andre, annan sak, vissa to another, A-DSM
G3588 τῷ denna, denne to the [One] T-DSM
G1537 ἐκ av, från, ut ur, med, på out from PREP
G3498 νεκρῶν död [the] dead A-GPM
G1453 ἐγερθέντι, vakna, stå upp, väcka upp, uppväcka having been raised, V-APP-DSM
G2443 ἵνα för att, till so that CONJ
G2592 καρποφορήσωμεν bära frukt we may bear fruit V-AAS-1P
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2316 θεῷ. Gud to God. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.