Romarbrevet 7:9

En gång levde jag utan lag, men när budordet kom fick synden liv


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἐγὼ   δὲ   ἔζων   χωρὶς   νόμου   ποτέ·   ἐλθούσης   δὲ   τῆς   ἐντολῆς   ἡ   ἁμαρτία   ἀνέζησεν,  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2198 ἔζων leva, levande was alive V-IAI-1S
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G3551 νόμου lag law N-GSM
G4218 ποτέ· tidigare, förut once; PRT
G2064 ἐλθούσης komma, gå when was coming V-2AAP-GSF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1785 ἐντολῆς bud, föreskrift commandment, N-GSF
G3588 denna, denne the T-NSF
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G0326 ἀνέζησεν, levde igen, fått liv igen revived; V-AAI-3S
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.