Romarbrevet 7:8

Men synden grep tillfället och väckte genom budordet alla slags begär i mig. Utan lag är synden död.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἀφορμὴν   δὲ   λαβοῦσα   ἡ   ἁμαρτία   διὰ   τῆς   ἐντολῆς   κατειργάσατο   ἐν   ἐμοὶ   πᾶσαν   ἐπιθυμίαν·   χωρὶς   γὰρ   νόμου   ἁμαρτία   νεκρά·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0874 ἀφορμὴν tillfälle, An occasion N-ASF
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2983 λαβοῦσα få, ta having taken V-2AAP-NSF
G3588 denna, denne T-NSF
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G1223 διὰ genom, för, med, därför by PREP
G3588 τῆς denna, denne the T-GSF
G1785 ἐντολῆς bud, föreskrift commandment, N-GSF
G2716 κατειργάσατο arbeta, göra, förmåga it produced V-ADI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G3956 πᾶσαν alla, allt, varje, varje slags, alla typer/sorter all A-ASF
G1939 ἐπιθυμίαν· begär covetousness; N-ASF
G5565 χωρὶς utan apart from PREP
G1063 γὰρ för for CONJ
G3551 νόμου lag [the] Law, N-GSM
G0266 ἁμαρτία synder sin N-NSF
G3498 νεκρά· död [is] dead. A-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.