Romarbrevet 7:5

Så länge vi levde i köttet (var under dess styre och helt ett med det) var de syndiga begären som väcktes genom lagen verksamma i våra kroppar så att vi bar frukt åt döden.


Den grekiska texten Nestle-Aland 28

ὅτε   γὰρ   ἦμεν   ἐν   τῇ   σαρκί,   τὰ   παθήματα   τῶν   ἁμαρτιῶν   τὰ   διὰ   τοῦ   νόμου   ἐνηργεῖτο   ἐν   τοῖς   μέλεσιν   ἡμῶν   εἰς   τὸ   καρποφορῆσαι   τῷ   θανάτῳ·  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan finns en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet med att bygga upp text och lexikon pågår. Vill du vara med och hjäpa till hör gärna av dig.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G3753 ὅτε när, medans While CONJ
G1063 γὰρ för for CONJ
G1510 ἦμεν är we were V-IAI-1P
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τῇ denna, denne the T-DSF
G4561 σαρκί, kött flesh, N-DSF
G3588 τὰ denna, denne the T-NPN
G3804 παθήματα lidande, begär passions N-NPN
G3588 τῶν denna, denne T-GPF
G0266 ἁμαρτιῶν syndig handling, synd of sins N-GPF
G3588 τὰ denna, denne that [were] T-NPN
G1223 διὰ genom, för, med, därför through PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lärosystem, lag, Torah, de fem Moseböckerna law N-GSM
G1754 ἐνηργεῖτο verkar were at work V-IMI-3S
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3196 μέλεσιν lem, kroppsdel, kropp members N-DPN
G1473 ἡμῶν jag, mig, min, mitt of us, P-1GP
G1519 εἰς in i, till, för, i, på, mot to PREP
G3588 τὸ denna, denne the T-ASN
G2592 καρποφορῆσαι bära frukt bringing forth of fruit V-AAN
G3588 τῷ denna, denne T-DSM
G2288 θανάτῳ· död to death. N-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.