Romarbrevet 7:3

Om hon ger sig åt en annan man medan hennes man lever, kallas hon äktenskapsbryterska [se Luk 16:18]. Men om mannen dör är hon fri från lagen, och då är hon ingen äktenskapsbryterska om hon ger sig åt en annan man.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

ἄρα   οὖν   ζῶντος   τοῦ   ἀνδρὸς   μοιχαλὶς   χρηματίσει,   ἐὰν   γένηται   ἀνδρὶ   ἑτέρῳ·   ἐὰν   δὲ   ἀποθάνῃ   ὁ   ἀνήρ,   ἐλευθέρα   ἐστὶν   ἀπὸ   τοῦ   νόμου   τοῦ   μὴ   εἶναι   αὐτὴν   μοιχαλίδα   γενομένην   ἀνδρὶ   ἑτέρῳ.¶  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0686 ἄρα alltså, då, så, Then CONJ
G3767 οὖν därför, då, följaktligen therefore, CONJ
G2198 ζῶντος leva, levande while is living V-PAP-GSM
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G0435 ἀνδρὸς man, make husband, N-GSM
G3428 μοιχαλὶς trolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott an adulteress A-NSF
G5537 χρηματίσει, varna, uppenbara, bli gudomligt instruerad she will be called V-FAI-3S
G1437 ἐὰν om if COND
G1096 γένηται vara, ske, bli, bli gjort, komma she shall be V-2ADS-3S
G0435 ἀνδρὶ man, make to man N-DSM
G2087 ἑτέρῳ· annan, den andre, annan sak, vissa another; A-DSM
G1437 ἐὰν om if COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G0599 ἀποθάνῃ dö, omkomma, vara död, döende shall die V-2AAS-3S
G3588 denna, denne the T-NSM
G0435 ἀνήρ, man, make husband, N-NSM
G1658 ἐλευθέρα fri free A-NSF
G1510 ἐστὶν är she is V-PAI-3S
G0575 ἀπὸ från, av, ut ur, för, på, i, from PREP
G3588 τοῦ denna, denne the T-GSM
G3551 νόμου lag law, N-GSM
G3588 τοῦ denna, denne which T-GSN
G3361 μὴ inte, nej, det inte, förbjude, varken, utan, ingen not PRT-N
G1510 εἶναι är to make become V-PAN
G0846 αὐτὴν honom, dem, henne, den, det her P-ASF
G3428 μοιχαλίδα trolös, äktenskapsbryterska, äktenskapsbrott an adulteress, A-ASF
G1096 γενομένην vara, ske, bli, bli gjort, komma having been V-2ADP-ASF
G0435 ἀνδρὶ man, make to man N-DSM
G2087 ἑτέρῳ.¶ annan, den andre, annan sak, vissa another. A-DSM
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.