Romarbrevet 7:23

men jag ser en annan lag i mina kroppsdelar [aptiten för det onda, och köttets vilja], som ligger i strid med lagen i mitt sinne (mina tankar, förstånd) och som gör mig till fånge under syndens lag i mina kroppsdelar.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

βλέπω   δὲ   ἕτερον   νόμον   ἐν   τοῖς   μέλεσίν   μου   ἀντιστρατευόμενον   τῷ   νόμῳ   τοῦ   νοός   μου   καὶ   αἰχμαλωτίζοντά   με   με   τῷ   νόμῳ   τῆς   ἁμαρτίας   τῷ   ὄντι   ἐν   τοῖς   μέλεσίν   μου.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G0991 βλέπω se, ge akt på I see V-PAI-1S
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även however CONJ
G2087 ἕτερον annan, den andre, annan sak, vissa another A-ASM
G3551 νόμον lag law N-ASM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3196 μέλεσίν lem, kroppsdel, kropp members N-DPN
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G0497 ἀντιστρατευόμενον ligga i strid med warring against V-PNP-ASM
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lag law N-DSM
G3588 τοῦ denna, denne of the T-GSM
G3563 νοός sinne mind N-GSM
G1473 μου jag, mig, min, mitt of me, P-1GS
G2532 καὶ och, också, även, både, sedan, också and CONJ
G0163 αἰχμαλωτίζοντά föra i fångenskap making captive V-PAP-ASM
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G1473 με jag, mig, min, mitt me P-1AS
G3588 τῷ denna, denne the T-DSM
G3551 νόμῳ lag law N-DSM
G3588 τῆς denna, denne T-GSF
G0266 ἁμαρτίας synder of sin, N-GSF
G3588 τῷ denna, denne which T-DSM
G1510 ὄντι är is being V-PAP-DSM
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G3588 τοῖς denna, denne the T-DPN
G3196 μέλεσίν lem, kroppsdel, kropp members N-DPN
G1473 μου. jag, mig, min, mitt of me. P-1GS
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.