Romarbrevet 7:20

Men om jag gör det jag inte vill, då är det inte längre jag som handlar, utan synden som bor i mig.


Grekiska texten Nestle-Aland 28

εἰ   δὲ   ὃ   οὐ   θέλω   ἐγὼ   τοῦτο   ποιῶ,   οὐκέτι   ἐγὼ   κατεργάζομαι   αὐτὸ   ἀλλ᾽   ἡ   οἰκοῦσα   ἐν   ἐμοὶ   ἁμαρτία.  


Grekisk – interlinjär version BETA

Nedan är en interlinjär version som följer grundtextens ordföljd. Arbetet pågår att bygga upp lexikon och texten.

Strongs nr Grekiska Svenska Engelska Grammatik Kod
G1487 εἰ om, huruvida If COND
G1161 δὲ men, och, nu, sedan, också, än, ja, så, dessutom, ändå, för, även now CONJ
G3739 vem what R-ASN
G3756 οὐ inte not PRT-N
G2309 θέλω vilja/ville, vilja/ville ha, önska, att vilja I do want, V-PAI-1S
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G3778 τοῦτο detta, denne, han, det samma, denne man, hon, de this D-ASN
G4160 ποιῶ, göra do, V-PAI-1S
G3756+G2 οὐκέτι no longer PRT-N +ADV
G1473 ἐγὼ jag, mig, min, mitt I P-1NS
G2716 κατεργάζομαι arbeta, göra, förmåga who do V-PNI-1S
G0846 αὐτὸ honom, dem, henne, den, det it, P-ASN
G0235 ἀλλ᾽ men but CONJ
G3588 denna, denne that which T-NSF
G3611 οἰκοῦσα bo is dwelling V-PAP-NSF
G1722 ἐν i, genom, av, med, bland, på, vid, på, på sig, genom in PREP
G1473 ἐμοὶ jag, mig, min, mitt me P-1DS
G0266 ἁμαρτία. synder sin. N-NSF
  Slå upp ord i lexikon

Fler översättningar

Svenska:
 nuBibeln
 Svenska Folkbibeln 2015
 Nya Levande Bibeln - parafrasöversättning av Kenneth Taylor och som ville förklara bibelns budskap för sina tio barn på ett lättförståeligt sätt..

Engelska:
 Expanded Bible - Expanderad översättning med klammrar och referenser
 Amplified (2015) - Expanderad översättning, reviderad 2015
 Amplified (klassisk) - Expanded översättning, med expanderingar av hebreiska/grekiska ord, från 1987 års utgåva.